Page 4 - Boşnak Börekçisi | 2019 Kataloğu
P. 4

Franchising


         Franchising                                                                               FRANCHISE NEDİR?


                                                                                              Franchise (veya franchising), bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve orga-
                                                                                              nizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullan-

                                                                                              dırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.


                                                                                              Franchise (veya franchising), bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve orga-

                                                                                              nizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullan-
                                                                                              dırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.                                                                                              Franchise (veya franchising), bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve orga-
                                                                                              nizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullan-

                                                                                              dırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9