Page 8 - Boşnak Börekçisi | 2019 Kataloğu
P. 8

5- İÇ VE DIŞ MEKAN TASARIMI
                                                                                                  Yeni şube için yerin uygun görülmesi ve sözleşmenin de yapılma-
                                                                                                  sından sonra mekanın iç ve dış tasarım süreci başlar. Tüm boş-
                                                                                                  nak şubelerinde ortak olarak belirlenmiş olan 4 adet mekan kon-
        Boşnak Börekçi                                                                                   septinden hangisinin uygulanacağı mekanın büyüklüğüne göre
                                                                                                  belirlenir. Bu süreçte ihtiyaç duyulan mutfak ve tezgah kurulu-
                                                                                                  mu, mekan içindeki ve dışındaki kurumsal materyallerin temin
        Franchise Süreçleri                                                                                edilmesi gibi süreçler yer almaktadır. Bu süreç Boşnak Börek-                    8- TANITIM VE PR
                                                                                                  çi tarafından yönetilir ve tasarım için ekstra ücret talep edilmez.


                                                                                                                                                    Boşnak Börekçi ailesi olarak hızla büyüyen yapı-
                                                                                                                                                    mızı anlaşmalı grafik ve reklam ajansımız ile bir-
                                                                     4- SÖZLEŞME VE İŞ                                                                       likte sosyal medya platformlarındaki resmi hesap-
                                                                     ORTAKLIĞI                                                                           larımızdan yapmış olduğumuz aylık çalışmalar,

                                                                 Lokasyon analizi de yapıldıktan sonra yeni iş or-                                                           outdoor afiş ve billboard çalışmalarıyla destekliyoruz.
                                                                 tağı ile sözleşme yapılır ve Franchise süreci karşı-                                                          Yeni açılacak şubelerle ilgili sosyal medyadan durağan
                                                                 lıklı olarak resmen başlamış olur. Franchise bedeli                                                          ya da hareketli post paylaşımı ile duyurular yapıyor,
                                                                 30 bin liradır ve markanın yapısına uygun olarak                                                            insanların açılıştan haberdar olunmasını sağlıyoruz.
                                                                 ilerletilen tasarım süreci de bu fiyata dahildir.                                                                                                              6- ANAHTAR TESLİM
                                                       1- BAŞVURU
                                                                                                              Açılacak yeni şubenin iç ve dış
                                              Franchise adayları başvuru taleplerini web                                          tasarım süreci 30 ile 45 gün sür-
                                              sitesi üzerinden online olarak ya da tele-                                            mektedir. Bu sürede mekan her
                                              fonla gerçekleştirebilirler. İlk başvuru ar-                                           şeyiyle hazır olduktan sonra yeni
                                              dından  adaylar yüzyüze ve detaylı görüş-                                         şubenin anahtar teslimi yapılır.                       9- AÇILIŞ ORGANİZASYONU
                                              me için genel merkezimize davet edilirler.
                                                                                                                                                     Boşnak Börekçi operasyon ekibi şubeyi açılış için hazır
                                                                                                                                                     konuma getirdikten sonra şube açılışında kullanılacak
                                                                                                                                                     basılı ürün, süslemeler, marka ile ilgili çeşitli emtiyalar
                                                                                                                                                     yine Boşnak Börekçi tarafından açılış için şubeye getirilir.
                                                                                                                                    7- EĞİTİM VE DESTEK

                                                         2- SUNUM                                                                       Marka ürün ve yapısıyla ilgili personeller bilgi-
                                                                                              3- LOKASYON ANALİZİ                             lendirilir. Çalışma prensibi ve kullanılan ürünler
                                               Yüzyüze yapılan görüşme ardından franchise
                                                                                              Fizibilite çalışmalarının ardından Boşnak Bö-                tanıtılır. Pişirme, sunum ve servis detayları per-
                                               adayları şube açacakları lokasyonla ilgili fizibi-
                                                                                              rekçi yöneticileri yeni şubenin açılmak is-              sonele aktarılır. Günlük işleyiş yapısıyla ve müşteri iliş-
                                               lite çalışması yaparlar. Yaptıkları fizibilite çalış-
                                                                                              tendiği lokasyona gider ve markanın ruhuy-                 kileri ile ilgili detaylar personele ve franchisera aktarılır.
                                               masının ardından kendilerini tanıtmak, lokasyon
                                                                                              la uyumlu olup olmadığına, hedef kitle ve                  Şube açılışına özel eğitim desteği 15 gün sürmektedir.
                                               koşullarını aktarmak, iş plan ve yönetimlerini an-
                                                                                              satış için uygun olup olmadığına bakarlar.
                                               latmak için yönetim ekibiyle görüşme sağlarlar.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13