Page 9 - Boşnak Börekçisi | 2019 Kataloğu
P. 9

5- İÇ VE DIŞ MEKAN TASARIMI
             Yeni şube için yerin uygun görülmesi ve sözleşmenin de yapılma-
             sından sonra mekanın iç ve dış tasarım süreci başlar. Tüm boş-
             nak şubelerinde ortak olarak belirlenmiş olan 4 adet mekan kon-
 Boşnak Börekçi     septinden hangisinin uygulanacağı mekanın büyüklüğüne göre
             belirlenir. Bu süreçte ihtiyaç duyulan mutfak ve tezgah kurulu-
             mu, mekan içindeki ve dışındaki kurumsal materyallerin temin
 Franchise Süreçleri   edilmesi gibi süreçler yer almaktadır. Bu süreç Boşnak Börek-                    8- TANITIM VE PR
             çi tarafından yönetilir ve tasarım için ekstra ücret talep edilmez.


                                                               Boşnak Börekçi ailesi olarak hızla büyüyen yapı-
                                                               mızı anlaşmalı grafik ve reklam ajansımız ile bir-
 4- SÖZLEŞME VE İŞ                                                      likte sosyal medya platformlarındaki resmi hesap-
 ORTAKLIĞI                                                          larımızdan yapmış olduğumuz aylık çalışmalar,

 Lokasyon analizi de yapıldıktan sonra yeni iş or-                                      outdoor afiş ve billboard çalışmalarıyla destekliyoruz.
 tağı ile sözleşme yapılır ve Franchise süreci karşı-                                     Yeni açılacak şubelerle ilgili sosyal medyadan durağan
 lıklı olarak resmen başlamış olur. Franchise bedeli                                     ya da hareketli post paylaşımı ile duyurular yapıyor,
 30 bin liradır ve markanın yapısına uygun olarak                                       insanların açılıştan haberdar olunmasını sağlıyoruz.
 ilerletilen tasarım süreci de bu fiyata dahildir.                         6- ANAHTAR TESLİM
 1- BAŞVURU
                         Açılacak yeni şubenin iç ve dış
 Franchise adayları başvuru taleplerini web  tasarım süreci 30 ile 45 gün sür-
 sitesi üzerinden online olarak ya da tele-    mektedir. Bu sürede mekan her
 fonla gerçekleştirebilirler. İlk başvuru ar-   şeyiyle hazır olduktan sonra yeni
 dından  adaylar yüzyüze ve detaylı görüş- şubenin anahtar teslimi yapılır.                       9- AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 me için genel merkezimize davet edilirler.
                                                                Boşnak Börekçi operasyon ekibi şubeyi açılış için hazır
                                                                konuma getirdikten sonra şube açılışında kullanılacak
                                                                basılı ürün, süslemeler, marka ile ilgili çeşitli emtiyalar
                                                                yine Boşnak Börekçi tarafından açılış için şubeye getirilir.
                                               7- EĞİTİM VE DESTEK

 2- SUNUM                                           Marka ürün ve yapısıyla ilgili personeller bilgi-
         3- LOKASYON ANALİZİ                             lendirilir. Çalışma prensibi ve kullanılan ürünler
 Yüzyüze yapılan görüşme ardından franchise
         Fizibilite çalışmalarının ardından Boşnak Bö-                tanıtılır. Pişirme, sunum ve servis detayları per-
 adayları şube açacakları lokasyonla ilgili fizibi-
         rekçi yöneticileri yeni şubenin açılmak is-              sonele aktarılır. Günlük işleyiş yapısıyla ve müşteri iliş-
 lite çalışması yaparlar. Yaptıkları fizibilite çalış-
         tendiği lokasyona gider ve markanın ruhuy-                 kileri ile ilgili detaylar personele ve franchisera aktarılır.
 masının ardından kendilerini tanıtmak, lokasyon
         la uyumlu olup olmadığına, hedef kitle ve                  Şube açılışına özel eğitim desteği 15 gün sürmektedir.
 koşullarını aktarmak, iş plan ve yönetimlerini an-
         satış için uygun olup olmadığına bakarlar.
 latmak için yönetim ekibiyle görüşme sağlarlar.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14